MH PROTOKOLL, NYCKEL

 

ÖVERSIKT E-KULL 1 & 2

KULL 1 EN VALP, FÖDD 2001 03 17

Sjölundas Enya

E: SUCH KORAD TJH SLIMWEILERS BELLMAN (korad +239 p)

U: SUCH SV03 KORAD TJH SJÖLUNDAS ALFA (korad +150 p)

KULL 2 FYRA VALPAR, FÖDDA 2001 03 17

Sjölundas Ebony, Exet, Exter, Eddie

E:SUCH KORAD TJH ROCKABRAE DANA (korad +154 p)

U:KORAD SJÖLUNDAS AQUA (korad +186 p)

ALLA HUNDAR HAR KÄND MENTAL STATUS.

Diskvalificerande fel hos rottweiler Hanar Tikar      
Poängsättning 1 2 3 4 5
1a.
KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt-morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt-skyggar och drar sig undan Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla
      Enya,Ebony,Exter, Exet  
      Eddie    
1b.
KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testl. hoppar, gnäller
      Enya,Exet,Exter, Ebony  
      Eddie    
1c.
KONTAKT
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan,tar eventuellt kontakt med föraren. Accepterar. Är neutral Accepterar. Svarar med kontaktbeteende Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testl.
    Enya,Eddie Ebony,Exet,Exter    
2a.
LEK 1
Leklust
Leker ej Leker ej men visar intresse Leker-startar långsamt men blir aktiv Leker aktivt, startar snabbt Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
      Enya,Ebony,Exet, Eddie  
      Exter    
2b.
LEK 1
Gripande
Griper ej Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet
      Enya,Ebony,Exter Exet,Eddie  
2c.
LEK 1
Dragkamp
Biter ej Biter försiktigt,släpper, håller,
drar ej emot
Biter- drar emot, släpper tar om Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper Griper diret med hela munnen,rycker, drar emot tills test. släpper
      Enya,Ebony,Exter Exet,Eddie  
3a.
JAKT
Förföljande
Startar ej Startar men avbryter Startar eller springer långsamt.Kan öka farten.Fullföljer Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända
1 Enya,Exet Ebony,Exter   Eddie  
2 Exet Enya Ebony,Exter Eddie  
3b.
JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet/springer ej fram Griper ej, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt,släpper Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
1 Enya,Ebony,Exet, Eddie      
  Exter        
2 Enya,Exet   Ebony Exter,Eddie  
4.
AKTIVITET
Är ouppmärksam, inaktiv Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt.-höjningar Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter
    Enya,Ebony,Exter, Exet    
    Eddie      
5a.
AVST.LEK
Intresse
Engageras ej av figurant. Ointresserad Kontroll. Avbrott kan förekomma Intresserad, följer figurant utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök
    Eddie Enya,Ebony,Exet,    
      Exter    
5b.
AVST.LEK
Hot/agg.
Inga skall eller morrningar Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 del Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 och 2 del Visar hotbeteeenden,skall och
morrningar under
mom. 1 del
Visar hotbeteenden,Skall och morrningar under mom. 1 och 2 del.
  Ebony,Exet,Exter Enya Eddie    
5c.
AVST.LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figurant. Ointresserad Går fram när fig. pratar eller bollar med föremålet Går fram när fig. ger sig tillkänna Går fram till fig. med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning Går fram direkt till figurant utan hjälp
  Enya,Eddie       Ebony,Exet,Exter
5d.
AVST.LEK
Leklust
Visar inget intrese Leker ej men visar intresse Leker, griper försiktigt, släper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot Griper direkt med hela munnen. Drar emot släpper ej.
  Enya Exter,Eddie   Exet Ebony
5e.
AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med fig. när denne är aktiv. Är aktiv med fig. när denne är aktiv Uppmanar passig fig. till fortsatt lek
  Enya,Exter,Eddie Exet Ebony    
6a.
ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
  Eddie Enya,Ebony,Exter Exet    
6b.
ÖVERRASKN.
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbetenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
  Ebony,Exter,Eddie Exet Enya    
6c.
ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen-lockar på hunden Går fram till overallen när föraren står bredvid Går fram till overallen när föraren har gått halva avståndet Går fram till overallen utan hjälp
    Enya,Exet,Eddie Ebony Exter  
6d.
ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo-förändring eller undanmanöver Liten båge, eller liten tempoväxling,eller tittar bort vid någon av passagerna Båge eller tempoväxling vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager
  Ebony,Exter Exet,Eddie   Enya  
6e.
ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen Stannar upp.Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen Biter/leker mot overallen.Intresset minskar efter hand Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager
  Enya,Ebony Exet,Eddie Exter    
7a.
LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar,kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
  Enya   Ebony,Exter Exet,Eddie  
7b.
LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet-lockar på hunden Gå fram till skramlet när föraren står bredvid Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet Går fram till skramlet utan hjälp
    Enya,Eddie   Exter Ebony,Exet
7c.
LJUDKÄNSL
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a pass. Båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena Visar mått av rädsla efter samtliga passager
  Ebony,Exter Enya,Exet,Eddie      
7d.
LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan Stannar upp.Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle Stannar upp.Luktar/tittar på ljudkälan vid minst två tillfällen Biter/leker mot skramlet.Intresset minskar efter hand Biter/leker med slramlet vid två eller fler passager
  Ebony,Exet,Exter Enya,Eddie      
8a.
SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeeenden och någon attack Visar hotbeteenden och flera attacker
  Exter Ebony Enya,Exet,Eddie    
8b.
SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig Tittar mot spökena då och då Kontrollerar/handlar mot båda spökena.Långa avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena.Korta avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet
    Exter Eddie Exet Enya,Ebony
8c.
SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.Någon avstånds-reglering Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.Pendlar mellan flyktstart och kontroll Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren.Pendlar mellan flyktstart och kontroll Flyr längre än kopplets längd.Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen
        Exet,Eddie Enya,Ebony,Exter
8d.
SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren har tagit av figs förklädnad Går fram när föraren talar med/lockar på hunden Går fram till spöket när föraren står bredvid Går fram till spöet när föraren gått halva sträckan Går fram till spöket utan hjälp
  Enya,Exet,Exter, Ebony      
  Eddie        
8e.
SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt - helt oengagerad. Men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när fig bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontaktbeteemde mot fig. Kan hoppa och gnälla.
    Enya Exet,Exter,Eddie Ebony  
9a.
LEK 2
Leklust
Leker ej Leker ej men visar intresse Leker-startar långsamt men blir aktiv Leker aktivt,Startar snabbt Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
      Enya,Ebony,Exet,    
      Exter,Eddie    
9b.
LEK 2
Gripande
Griper ej Griper ej direkt, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet
      Enya,Ebony,Exet,    
      Exter,Eddie    
10.
SKOTT
Visar ingen berördhet.Snabb kontroll och sedan oberörd Kontrollen som försvinner efter första skotten.Bryter men upptar startad aktivitet Avtagande reaktionerpå skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet Kvarstående oo efter flera skott.Avbryter efter tydliga flykt-tendenser/avstår skott
  Enya,Ebony,Exet, Eddie      
  Exter