Sjölundas A- kull

1997-12-17

Finns i våra minnen idag

 

Taptos Endless Noblesse

 

HUNDENS NAMN & TITLAR HD AD ÖVRIGT

Korad Tjh Such SV03 Alfa

UA      

UA  Stannade kvar i kenneln fick tre kullar.

Korad Tjh Such Agfa

UTM    

1 - 0 Deltagit SM räddning, gk elit spår, 1a pris  lk2

Korad Lp1 Alma

UTM    

1 - 0 1a pris lk2

Korad Aqua

UTM    

UA  Foderhund fick tre kullar i vår kennel.

Korad Ambra

UTM    

UA  

Korad Tjh Asterix

UA 

1 - 1 1 cert

Adam

UA

1 - 1  

Korad Tjh Astro

UA

1 - 1  
ÖVERSIKT MH ÖVERSIKT MT

                                          Korad Tjh Faunus Kodac

                                                       Faunus Kodac

 

 

 

 

 

 1