MENTALTEST FÖR KORNING, NYCKEL

 

Kriterierna för godkännande i mentaltest är att hunden uppnår minst 100 poäng samt erhåller lägst värdetal +1 i vardera tillgänglighet, nervkonstruktion och lägst -1 i skärpa samt är skottfast.

ÖVERSIKT B-KULLEN

7 VALPAR FÖDDA 1998 12 08 (En hund avliden)

Sjölundas Bamse, Baloo, Buddha, Baxter, Balder, Bork, Birka

E: BHP2 INTUCH NORDUCH LP1 LP2 RAZZMATAZZ BULLDOZER

U: KORAD SUCH LP1 TJH TAPTOS ENDLESS NOBLESSE (korad +134 p)

                         
Bamse Baloo Buddha Baxter Balder Bork EGENSKAP, KOEFF=K -3 -2 -1 +1 +2 +3
+3 +1 +3 --- +2 +3 1. Tillgänglighet

   K 15

Lömsk

 

Aggressiv

 

Reserverad

 

Överdrivet tillgänglig

 

Mindre tillgänglig

 

Tillgänglig, öppen

 

+2 +3 +3 --- +1 +3 2. Kamplust jakt

   K 8

Obefintlig

 

Obetydlig

 

Liten

 

Mycket stor

 

Måttlig

 

Stor

 

+2 +1 +1 --- -2 -2 3. Kamplust soc

   K 6

Obefintlig

 

Obetydlig

 

Mycket stor

 

Liten

 

Stor

 

Måttlig

 

+3 +3 +3 --- +2 +2 4. Temprament

   K 10

Slö

 

Något slö

 

Impulsiv

 

Mycket livlig

 

Mindre livlig

 

Livlig

 

+2 +2 +1 --- +1 +1 5. Skärpa

   K 5

Stor med kvarstående aggressivitet Måttlig med kvarstående  aggressivitet Obetydlig utan kvarstående aggresivitet Liten utan kvarstående aggresivitet Stor utan kvarstående  aggresivitet Måttlig utan  kvarstående aggressivitet
+2 +3 +1 --- +1 +1 6. Försvarslust

   K 5

Obefintlig

 

Obetydlig

 

Mycket stor

 

Liten

 

Stor

 

Måttlig

 

+2 +1 +1 --- +1 -1 7.Nervkonstution

   K 35

Höggradigt nervös

 

Nervös

 

Något nervös

 

Nervösa tendenser

 

Relativt nervfast

 

Nervfast

 

+1 +3 +3 --- +2 +2 8. Hårdhet

   K 8

Mycket hård

 

Mycket vek

 

Vek

 

Hård

 

Något vek

 

Måttligt hård

 

+3 +1 +1 --- -1 -2 9. Dådkraft

   K 8

Obefintlig

 

Obetydlig

 

Liten

 

Måttlig

 

Stor

 

Mycket stor

 

+ + + --- + + 10. Skottfasthet

   (+ -)

Skotträdd 

-

Skottberörd

 -

Skottfast 

+

 
233p 167p 182p --- 99p 57p  
GK GK GK --- ej GK ej GK