• Nobivac DHP live vet skyddar mot: Valpsjuka, Parvovirusinfektion och smittsam leverinflammation.
  • Nobivac DHPPi vet skyddar mot: Valpsjuka, Parvovirusinfektion, smittsam leverinflammation och kennelhosta.
  • Nobivac PPI vet skyddar mot: Parvovirusinfektion och Kennelhosta.
  • Nobivac PI skyddar mot: Kennelhosta.
  • Nobivac Parvo live vet skyddar mot: Parvovirusinfektion.
  • Nobivac Lepto vet skyddar mot: Leptospiros.
  • Nobivac Rabies vet skyddar mot: Rabies.

Källa:

Intervets broschyr – Vaccinera Nu

Priser - cirkapriser som vägledning

 

Nobivacc DHP
valpsjuka, hepatit och parvo
420:-
rekomenderas ev vid 12 veckors ålder, vid 1 års ålder och vart 3:dje år
Nobivacc DHPPi
valpsjuka, hepatit, parvo och parainfluensa (kennelhosta)
440:-
rekomenderas vid 12 veckors ålder, vid 1 års ålder, och vart 3:dje år
Nobivacc Parvo
parvo
280:-
efter grundvaccinering rekomenderas vart 3:dje år
Nobivacc Pi
parainfluensa (kennelhosta)
280:-
efter grundvaccinering rekomenderas varje år
Nobivacc KC vet
parainfluensa och Bordetella bronchiseptika (kennelhosta)
280:-
efter grundvaccinering rekomenderas varje år
Nobivacc Rabies
rabies
400:-
efter grundvaccinering rekomenderas vart 3:dje år
Nobivacc Lepto
leptospiros
350:-
efter grundvaccinering rekomenderas varje år
Rabisin
rabies
400:-
efter grundvaccinering rekomenderas varje år