Sjölundas G - kull

f.  03 03 25  

e KORAD TJH Håfveleds Exter

u KORAD SUCH SV-03 TJH
Sjölundas Alfa

 

Denna kull drabbades tyvärr svårt av flera individer med Epilepsi.  De första fallen dök upp vid tre års ålder och den sista insjuknade vid 7 år.

 

S28422/2003

Genomförd MH

Gk Mentaldel MT

Sjölundas Gustaf 28422S HD A  ED 0   EP H rottweiler

S28423/2003

GEnomförd MH

LP II

Sjölundas Gilbert 28423S HD A  ED 1   EP H rottweiler

S28424/2003

Genomförd MH

Sjölundas Gjacky 28424S HD A  ED 1   EP H rottweiler
S28425/2003 Sjölundas Goliat 28425S

Avliden vid ung ålder

pga Myastena Gravis

H rottweiler

S28426/2003

Genomförd MH

Exteriörbeskr. unghund

Mentaldel GK MT

Tävlat i AKL Spår och

Lkl 1 med goda res.

TJH

Sjölundas Gibson 28426S HD A  ED 1   EP
H rottweiler

S28427/2003

Genomförd MH

KORAD

TJH

Sjölundas Gozorro 28427S HD A  ED 1
H rottweiler

S28428/2003

Genomförd MH

KORAD

LP II

SE VCH

Högre kl sök

Agility

Sjölundas Gördis 28428S HD A  ED 0  EP T rottweiler

S28429/2003

Genomförd MH

Godkänd Mentaldel MT

TJH

Sjölundas Gucci 28429S HD A  ED 0 T rottweiler

 

 

       
       
       
       
       
       
       
 

Du glömmer väl inte klubbens EPILEPSIprojekt, Man behöver blodprov från friska och sjuka hundar så de flesta kan dra sitt strå till stacken.

Mer information här

Det kostar inte djurägaren något.

Vår enda insats är en liten stund hos veterinären.

Ju fler som ställer upp desto bättre resultat blir det av forskningsprojektet och i förlängningen tjänar vi alla på det.

Köp inte oregistrerad Rottweiler

   
       
   

Korad TJH Sjölundas Gozorro

Bor hos Lola o Kleift Heidengård

Gozorro igen. 

Tjänsthundsprovet avklarat.

Mamma till G kullen

Sjölundas Alfa

 1