Algförgiftning

Är hunden orolig, darrar, kräks och vinglar efter strandutflykten?

Kontakta då omedelbart veterinär. Risken är att den fått i sig algtoxiner som kan leda till döden inom en timme. Att hundar drabbas av algförgiftning är inte speciellt vanligt, men det händer och varje år. Det går att rädda en algförgiftad hund om den kommer till veterinären direkt. På väg in till veterinären bör man ringa och förvarna kliniken som ligger närmast. Se också till att den har tillgång till rent vatten, men ge den inte något att äta.