Engelsk Bulldog

Engelsk Bulldog var väl inte det man tänkt sig att vi skulle ha.
Våran husse föll för denna rasen och på den vägen är det.

Avel ?  Vi får väl se i framtiden vad som händer.

Albert har flyttat hem till oss :)