MENTALTEST FÖR KORNING, NYCKEL

 

Kriterierna för godkännande i mentaltest är att hunden uppnår minst 100 poäng samt erhåller lägst värdetal +1 i vardera tillgänglighet, nervkonstruktion och lägst -1 i skärpa samt är skottfast.

ÖVERSIKT E-KULL 1 & 2

KULL 1 EN VALP, FÖDD 2001 03 17

Sjölundas Enya

E: SUCH KORAD TJH SLIMWEILERS BELLMAN (korad +239 p)

U: SUCH SV03 KORAD TJH SJÖLUNDAS ALFA (korad +150 p)

KULL 2 FYRA VALPAR, FÖDDA 2001 03 17

Sjölundas Ebony, Exet, Exter, Eddie

E:SUCH KORAD TJH ROCKABRAE DANA (korad +154 p)

U:KORAD SJÖLUNDAS AQUA (korad +186 p)

                       
Enya Ebony Exet Exter Eddie EGENSKAP, KOEFF=K -3 -2 -1 +1 +2 +3
+2 +3 +2 +2 -- 1. Tillgänglighet

   K 15

Lömsk

 

Aggressiv

 

Reserverad

 

Överdrivet tillgänglig

 

Mindre tillgänglig

 

Tillgänglig, öppen

 

+2 -1 -3 +3 -- 2. Kamplust jakt

   K 8

Obefintlig

 

Obetydlig

 

Liten

 

Mycket stor

 

Måttlig

 

Stor

 

+1 +1 -2 -2 -- 3. Kamplust soc

   K 6

Obefintlig

 

Obetydlig

 

Mycket stor

 

Liten

 

Stor

 

Måttlig

 

+2 +3 -2 +3 -- 4. Temprament

   K 10

Slö

 

Något slö

 

Impulsiv

 

Mycket livlig

 

Mindre livlig

 

Livlig

 

+1 +3 +1 +1 -- 5. Skärpa

   K 5

Stor med kvarstående aggressivitet Måttlig med kvarstående  aggressivitet Obetydlig utan kvarstående aggresivitet Liten utan kvarstående aggresivitet Stor utan kvarstående  aggresivitet Måttlig utan  kvarstående aggressivitet
+1 +1 +1 -2 -- 6. Försvarslust

   K 5

Obefintlig

 

Obetydlig

 

Mycket stor

 

Liten

 

Stor

 

Måttlig

 

+1 +2 +1 +1 -- 7.Nervkonstution

   K 35

Höggradigt nervös

 

Nervös

 

Något nervös

 

Nervösa tendenser

 

Relativt nervfast

 

Nervfast

 

-1 -1 -1 +2 -- 8. Hårdhet

   K 8

Mycket hård

 

Mycket vek

 

Vek

 

Hård

 

Något vek

 

Måttligt hård

 

-2 -1 -2 -2 -- 9. Dådkraft

   K 8

Obefintlig Obetydlig Liten Måttlig Stor Mycket stor
+3 + + + -- 10. Skottfasthet

   (+ -)

Skotträdd 

-

Skottberörd

 -

Skottfast 

+

 

 

 

 

 

 

98p 147 008 102 --  
ej GK GK ej GK GK --