MH PROTOKOLL, NYCKEL

 

ÖVERSIKT A-KULLEN

 8 VALPAR FÖDDA 1997 12 17

Sjölundas Astro, Astrix, Adam, Aqua, Agfa, Alma, Alfa, Ambra

E: SUCH KORAD TJH FAUNUS KODAC (korad +257 p)

U: KORAD SUCH LP1 TJH TAPTOS ENDLESS NOBLESSE (korad +134 p)

ALLA HUNDAR HAR KÄND MENTAL STATUS.

Diskvalificerande fel hos rottweiler Hanar Tikar      
Poängsättning 1 2 3 4 5
1a.
KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt-morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt-skyggar och drar sig undan Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla
      Astro,Aqua,Alma, Astrix,Adam,Agfa,  
      Alfa Ambra  
1b.
KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testl. hoppar, gnäller
      Aqua Astro,Astrix,Adam,  
        Agfa,Alma,Alfa,  
        Ambra  
1c.
KONTAKT
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan,tar eventuellt kontakt med föraren. Accepterar. Är neutral Accepterar. Svarar med kontaktbeteende Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testl.
      Astrix,Adam,Alma, Astro,Aqua,Agfa  
      Alfa,Ambra    
2a.
LEK 1
Leklust
Leker ej Leker ej men visar intresse Leker-startar långsamt men blir aktiv Leker aktivt, startar snabbt Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
      Astro,Adam,Alfa Astrix,Aqua,Alma,  
        Ambra  
2b.
LEK 1
Gripande
Griper ej Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet
      Astro,Astrix Adam,Aqua,Alma, Ambra
        Alfa  
2c.
LEK 1
Dragkamp
Biter ej Biter försiktigt,släpper, håller,
drar ej emot
Biter- drar emot, släpper tar om Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper Griper diret med hela munnen,rycker, drar emot tills test. släpper
    Astrix, Astro,Aqua,Alma Adam,Alfa Agfa,Ambra
3a.
JAKT
Förföljande
Startar ej Startar men avbryter Startar eller springer långsamt.Kan öka farten.Fullföljer Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända
1     Astro,Adam,Aqua Astrix,Agfa,Alma,  
        Alfa,Ambra  
2     Astro Astrix,Adam,Aqua,  
        Agfa,Alma,Alfa,  
        Ambra  
3b.
JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet/springer ej fram Griper ej, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt,släpper Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
1   Astro,Astrix,Agfa, Adam,Aqua,Alfa    
    Alma,Ambra      
2     Aqua,Agfa,Ambra Astro,Astrix,Adam,  
        Alma,Alfa  
4.
AKTIVITET
Är ouppmärksam, inaktiv Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt.-höjningar Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter
    Adam,Alma,Ambra Astro,Astrix,Agfa, Aqua  
      Alfa    
5a.
AVST.LEK
Intresse
Engageras ej av figurant. Ointresserad Kontroll. Avbrott kan förekomma Intresserad, följer figurant utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök
    Astro Astrix,Adam,Aqua,    
      Agfa,Alma,Alfa,    
      Ambra    
5b.
AVST.LEK
Hot/agg.
Inga skall eller morrningar Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 del Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 och 2 del Visar hotbeteeenden,skall och
morrningar under
mom. 1 del
Visar hotbeteenden,Skall och morrningar under mom. 1 och 2 del.
  Astro,Astrix,Adam, Agfa   Aqua  
  Alma,Alfa,Ambra        
5c.
AVST.LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figurant. Ointresserad Går fram när fig. pratar eller bollar med föremålet Går fram när fig. ger sig tillkänna Går fram till fig. med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning Går fram direkt till figurant utan hjälp
    Astrix,Agfa   Adam,Aqua,Alma, Astro
        Alfa,Ambra  
5d.
AVST.LEK
Leklust
Visar inget intrese Leker ej men visar intresse Leker, griper försiktigt, släper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot Griper direkt med hela munnen. Drar emot släpper ej.
  Astrix   Astro,Alma,Alfa Adam,Aqua,Agfa,  
        Ambra  
5e.
AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med fig. när denne är aktiv. Är aktiv med fig. när denne är aktiv Uppmanar passig fig. till fortsatt lek
  Astrix Alfa Adam,Agfa Astro,Aqua,Alma,  
        Ambra  
6a.
ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
    Astro,Adam,Aqua, Astrix,Agfa,Alma, Alfa  
      Ambra    
6b.
ÖVERRASKN.
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbetenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
  Astro,Adam Alma,Alfa,Ambra Astrix,Agfa Aqua  
6c.
ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen-lockar på hunden Går fram till overallen när föraren står bredvid Går fram till overallen när föraren har gått halva avståndet Går fram till overallen utan hjälp
  Alma,Alfa,Ambra Astrix,Agfa   Adam,Aqua Astro
6d.
ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo-förändring eller undanmanöver Liten båge, eller liten tempoväxling,eller tittar bort vid någon av passagerna Båge eller tempoväxling vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager
  Astro,Agfa Astrix,Adam,Alfa Aqua,Alma,Ambra    
6e.
ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ovarallen Stannar upp.Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen Biter/leker mot overallen.Intresset minskar efter hand Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager
  Astrix, Agfa,Alma Astro,Adam,Ambra Aqua,Alfa  
7a.
LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar,kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
  Alma Astro,Aqua,Agfa, Astrix,Adam    
    Alfa,Ambra      
7b.
LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet-lockar på hunden Gå fram till skramlet när föraren står bredvid Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet Går fram till skramlet utan hjälp
  Alfa,Ambra   Astro Astrix,Aqua Adam,Agfa,Alma
7c.
LJUDKÄNSL
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a pass. Båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena Visar mått av rädsla efter samtliga passager
  Astrix,Adam,Agfa, Astro,Aqua,Alfa Ambra    
  Alma        
7d.
LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan Stannar upp.Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle Stannar upp.Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen Biter/leker mot skramlet.Intresset minskar efter hand Biter/leker med skramlet vid två eller fler passager
  Astrix,Agfa Ambra Astro,Adam,Aqua,    
      Alma,Alfa    
8a.
SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeeenden och någon attack Visar hotbeteenden och flera attacker
    Alma,Alfa,Ambra Astro,Astrix,Adam,    
      Aqua,Agfa    
8b.
SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig Tittar mot spökena då och då Kontrollerar/handlar mot båda spökena.Långa avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena.Korta avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet
    Ambra Agfa,Alfa Astro,Astrix,Adam,  
        Aqua,Alma  
8c.
SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.Någon avstånds-reglering Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.Pendlar mellan flyktstart och kontroll Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren.Pendlar mellan flyktstart och kontroll Flyr längre än kopplets längd.Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen
      Astro,Astrix Adam,Alma Aqua,Agfa,Alfa,
          Ambra
8d.
SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren har tagit av figs förklädnad Går fram när föraren talar med/lockar på hunden Går fram till spöket när föraren står bredvid Går fram till spöet när föraren gått halva sträckan Går fram till spöket utan hjälp
  Adam,Aqua,Agfa, Astrix Astro    
  Alma,Alfa,Ambra        
8e.
SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt - helt oengagerad. Men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när fig bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontaktbeteemde mot fig. Kan hoppa och gnälla.
      Adam,Aqua,Alma, Astro,Astrix,Agfa  
      Alfa,Ambra    
9a.
LEK 2
Leklust
Leker ej Leker ej men visar intresse Leker-startar långsamt men blir aktiv Leker aktivt,Startar snabbt Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
  Astrix   Astro,Aqua,Alma, Adam,Agfa  
      Alfa,Ambra    
9b.
LEK 2
Gripande
Griper ej Griper ej direkt, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet
  Astrix   Astro,Aqua,Alma, Adam,Agfa,Alfa  
      Ambra    
10.
SKOTT
Visar ingen berördhet.Snabb kontroll och sedan oberörd Kontrollen som försvinner efter första skotten.Bryter men upptar startad aktivitet Avtagande reaktionerpå skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet Kvarstående oo efter flera skott.Avbryter efter tydliga flykt-tendenser/avstår skott
  Astrix,Adam,Agfa Astro,Aqua,Alma,      
    Alfa,Ambra